Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht.

Wat betekent VIHB?
V = vervoerder van afval
I  = inzamelaar van afval
H = handelaar in afval
B = bemiddelaar in afval

De NIWO verzorgt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de registratie op de VIHB-lijst. Registratie vindt plaats als bedrijven aan de eisen voldoen.

Kroeze Metaal V.O.F. is VIHB gecertificeerd.

Kroeze Metaal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61483818